氣球組合 PC034
氣球組合

氣球組合 PC034

Regular price $585.00 $0.00 Unit price per

價錢已包括 氦氣,絲帶

1. 水晶氣球束 × 1
    - 24"水晶波中波氣球 × 1
       (小氣球顏色: 金屬金色 × 9)
    - 18"鋁膜星形氣球 金色 × 1
    - 12"橡膠氣球 金屬色 金色 × 1, 銀色 × 2
    - 12"橡膠透明閃粉氣球 金色 × 2
    - 流蘇 金色 × 1
    - 氣球座 × 1

2. 氣球束 × 1
    - 18"鋁膜星形氣球 金色 × 1
    - 12"橡膠氣球 金屬色 金色 × 3, 銀色 × 2
    - 12"橡膠透明閃粉氣球 金色 × 2
    - 氣球座 × 1

上述氣球飄浮時間不一,受不環境因素影響,請參考氣球小提示氣球飄浮概覽

如有關氣球顏色或款式細節修改,可直接WhatsApp查詢