氣球組合 PC053
氣球組合

氣球組合 PC053

Regular price $730.00 $0.00 Unit price per

價錢已包括 氦氣,絲帶
1. 水晶氣球束 × 1
    - 24"水晶波中波氣球 × 1
       (小氣球顏色: 沙白 × 2, 啡色 × 2, 金屬金色 × 2)
    - 12"橡膠氣球 啡色 × 1, 沙白 × 2
    - 12"橡膠氣球 金屬色 金色 × 1
    - 18"鋁膜星形氣球 焦糖色 × 1
2. 氣球束 × 1
    - 18"鋁膜星形氣球 奶茶色 × 1
    - 12"橡膠氣球 啡色 × 1
    - 40"鋁膜數字氣球 焦糖色 × 1
3. 氣球束 × 1
    - 鋁膜動物氣球 FA016 恐龍 × 1
    - 18"鋁膜圓形氣球 奶茶色 × 1, 焦糖色 × 1
    - 12"橡膠透明氣球 啡色 × 1, 淺啡 × 1, 沙白 × 1

上述氣球飄浮時間不一,受不環境因素影響,請參考氣球小提示氣球飄浮概覽

如有關氣球顏色或款式細節修改,可直接WhatsApp查詢