氣球組合 PF006
氣球組合

氣球組合 PF006

Regular price $380.00 $0.00 Unit price per

價錢已包括 氦氣,絲帶

1. 氣球束 × 1
    - 40"鋁膜數字氣球 玫瑰金 × 1
    - 18"鋁膜星形氣球 銀色 × 1
    - 18"鋁膜星形霧面氣球 金色 × 1
    - 18"鋁膜星形雲石紋氣球 藍色 × 1
2. 氣球束 × 1
    - 40"鋁膜數字氣球 玫瑰金 × 1
    - 18"鋁膜星形霧面氣球 金色 × 1
    - 18"鋁膜星形雲石紋氣球 粉紅 × 1
    - 18"鋁膜星形氣球 銀色 × 1

上述氣球飄浮時間不一,受不環境因素影響,請參考氣球小提示氣球飄浮概覽

如有關氣球顏色或款式細節修改,可直接WhatsApp查詢