氣球組合 PF014
氣球組合

氣球組合 PF014

Regular price $430.00 $0.00 Unit price per

價錢已包括 氦氣,絲帶

1. 氣球束 × 1
    - 鋁膜生日氣球 FB029 蛋糕 × 1
    - 18"鋁膜心形氣球 奶茶色 × 2
    - 12"橡膠氣球 豆沙粉 × 2, 小麥色 × 1
2. 氣球束 × 1
    - 40"鋁膜數字氣球 奶油白 × 1
    - 18"鋁膜圓形氣球 奶油白 × 1
    - 18"鋁膜星形氣球 奶茶色 × 1
    - 12"橡膠透明閃粉氣球 金色 × 1

上述氣球飄浮時間不一,受不環境因素影響,請參考氣球小提示氣球飄浮概覽

如有關氣球顏色或款式細節修改,可直接WhatsApp查詢